CheckYourself in Radar

CheckYourself  verandert de traditionele medische wereld door labtesten toegankelijk te maken voor consumenten. Het is jammer te moeten constateren dat het feit dat wij een nieuwe uitdager zijn van de medische wereld, leidt tot niet-gefundeerde kritiek op onze producten. Dit is niet fair en zet ons onterecht in een kwaad daglicht. Zie hieronder onze reactie op de uitzending van 7 januari 2019  Radar Checkt “‘Kun je vitaminetekort meten’ . 

Vitamine B12 bepaling :

Het is ons duidelijk dat het laboratorium van de huisarts een totaal B12 test gebruikt. Ons laboratorium maakt gebruik van een test die actief B12 detecteert. Deze uitslagen kunnen dan niet op getallen niveau vergeleken worden maar worden, dit gebeurt wel tijdens de uitzending . “De éne test (totaal B12) telt álle steenvruchten op de fruitschaal, zeg perziken, pruimen en kersen. De andere telt alleen de kersen (actief B12). Logisch toch dat de getallen niet overeenkomen?”

Wij weten dat de test bij huisartsen laboratoria vaker totaal B12 waarde meet. CheckYourself daarentegen meet actief B12 of HoloTC. Ons laboratorium kiest actief B12 omdat het een betere gevoeligheid heeft voor vitamine B12 bij het opsporen van een B12 te kort. Het kan dus zijn dat de actief B12 waarde al een tekort aangeeft, maar de totaal B12 waarde nog niet. Hier hebben wij publicaties voor aangedragen maar hebben van Radar geen publicaties van hun specialist Marc Elisen mogen ontvangen. Wij werken voor onze testen met erkende laboratoria (H&G).

Radar heeft onze testen voorgelegd aan een specialist laboratoriumgeneeskunde, de heer Elisen. Op geen moment heeft de heer Elisen duidelijk gemaakt op basis van welke wetenschappelijke literatuur hij zijn aantijgingen jegens ons product onderbouwt. Wij hebben in meerder reacties onze standpunten op zijn meningen gegeven en onderbouwd met wetenschappelijke publicaties. Helaas hebben wij geen reactie ontvangen van Marc Elisen (noch via Radar, noch direct van hem nadat wij hem hadden benaderd ) op onze vragen aan hem.

Rapportage uitslagen 

Tijdens de uitzending werd er ook gezegd dat onze rapportage angst zouden aanjagen en met onze advies commerciële doeleinde voorop stellen.  Wij hebben nog nooit een dergelijke klacht mogen ontvangen. De testuitslagen rapportage wordt met een dashboard uitslag (groen, oranje en rood ) voorzien.  Behalve het advies van de Orthomoleculaire therapeut wordt er ook een algemene toelichting naar de klant gestuurd om de rapportage makkelijk te kunnen begrijpen. We bieden de mogelijkheid om vragen te stellen over de uitslagen.

Wel of niet vingerprikbloed:

Ons laboratorium, H&G, geeft aan dat er geen onderzoek is dat aantoont dat capillair bloed (via vinger) niet gebruikt kan worden voor een vitamine B12 bepaling. Er zijn diverse studies gedaan naar micronutriënten (diverse vitamines en mineralen) in capillair bloed. Deze studies tonen aan dat capillair bloed uitstekend gebruikt kan worden voor dergelijke onderzoeken en geen verschil vertoont met veneus bloed. Voor de validatie van de gebruikte methodiek hebben wij publicaties aangedragen.

De opmerking  van specialist Marc Elisen dat  de vingerprik ook weefselvocht wordt afgenomen en dit leidt tot verdunning is volgens het hoofd van ons laboratorium inmiddels achterhaald en kan niet door wetenschappelijke literatuur worden onderbouwd. Hooguit bij afname van een zeer kleine hoeveelheid bloed van minder dan 5ul (microliter) kan er onnauwkeurigheid optreden. Voor de CheckYourself/H&G testen wordt er 100 ul bloed afgenomen en dan speelt dit geen significante rol. Er is echter wel literatuur waarin het tegendeel wordt aangetoond. Onder andere voor de bepaling van vitamine D is aangetoond dat bloed uit een vingerprik dezelfde resultaten oplevert als uit een veneuze bloedafname. Wij hebben verzocht om deze statement met recentelijke  wettenschappelijke publicaties te onderbouwen  Hier hebben wij geen reactie  van mogen ontvangen.

Wat doet CheckYourself

CheckYourself is een nieuwe dienst voor consumenten, die gezondheidstesten beschikbaar maakt die eerder alleen via artsen en ziekenhuizen konden worden uitgevoerd. Hiermee willen wij de drempels en kosten in de zorg wegnemen. Onze missie is mensen de mogelijkheid geven om preventief de regie te nemen over hun gezondheid en klachten te voorkomen.  We meten zo dat onze klant zelf maatregelen kan nemen voordat er klachten zijn en ingrijpen van de huisarts nodig is. Om dit mogelijk te maken gebruiken wij nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde, technologieën. Wij kiezen daarom in sommige gevallen voor andere testen dan de huisarts. Onze labrapportages worden voorzien van adviezen. Deze worden uitgebracht door erkende orthomoleculaire therapeuten. Voor de labonderzoeken werken wij met geaccrediteerde laboratoria, die werken volgens gevalideerde protocollen en richtlijnen.