Op 25 september verzorgt Dr. Anna Huysse een webinar met de titel “Breng je schildklier in balans”.

Maar waarom is dit zo belangrijk? Wat gebeurt er als je schildklier uit balans is? Waarom is vroege detectie op basis van klachten en testen belangrijk? En wist jij dat 3% van alle Nederlanders te maken krijgt met een schildklier aandoening, waarvan de overgrote meerderheid (4 van de 5 personen) te maken krijgt met een te langzaam werkende schildklier? Dit komt 5x zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen. Wist jij ook dat als je een te langzaam werkende schildklier hebt, dit in 95% wordt veroorzaakt door de Zeikte van Hashimoto?

Ziekte van Hashimoto
De schildklier werking is verstoort door aanwezigheid van antilichamen tegen de schildklier (een auto-immuunziekte). Dit kleine orgaan aan de voorkant van de hals, stuurt als een thermostaat tal van kritische lichaamsfuncties aan. Zodra dit ontregelt raakt, ontstaan tal van niet specifieke klachten. Er zijn gelukkig medicijnen (hormoon vervangers) voor Hashimoto’s, maar deze nemen de oorzaak (auto-immuniteit) niet weg. Het gebruik leidt bovendien tot een verhoogd risico op hart- en vaatziektes, andere auto-immune ziektes en zwangerschapsproblemen.
Maar ook psychische klachten kunnen zich voordoen als de schildklier licht uit balans is. De klachten zijn onder andere wisselend humeur, cognitieve beperkingen (“brain fog”) en ernstige psychische storingen. Mocht de diagnose van Hashimoto wel gesteld zijn, is bekend dat een standaard GGZ-behandeling de psychische problemen niet zal wegnemen.

Late herkenning
Een bijkomend probleem is dat de sluipende en weinig specifieke klachten vaak niet of laat worden herkend. De huisarts kan volgens de bestaande protocollen niet volledig testen. Dit staat vroege detectie van de eerste stadia van Hashimoto in de weg. Op dit moment worden er meestal geen anti-lichamentesten gedaan bij mensen met een hoge TSH en vaak wordt er ook niet naar de ratio van vrije T3 en vrij T4 gekeken. Daarnaast vindt er in de medische wereld doorlopend discussie plaats over de grenswaarden van deze biomarkers. Hierdoor zijn er verschillen in interpretatie van de uitslagen. In de praktijk leidt dit helaas tot een afwachtende houding ‘wait and see’ en krijgt de ziekte de kans om onomkeerbare schade toe te brengen.

Wat is het goede nieuws?
Als je er vroeg bij bent, dan is het mogelijk het sluipende ziekteproces te vertragen of zelfs stop te zetten. Vaak zijn er al forse gezondheidsklachten, voordat de formele diagnose Hashimoto Thyroiditis is gesteld. Het is van belang dat Hashimoto wordt vastgesteld als de schildklier nog maar licht uit balans is. Hashimoto.Help heeft gerichte programma’s ontwikkeld om de progressie van de ziekte te remmen en de klachten verhelpen. De interventies zijn gericht op het verbeteren van jouw levenskwaliteit, het minimaliseren van klachten en gezondheidsrisico’s. Hashimoto.Help biedt in samenwerking met CheckYourself, testen aan die in een vroeg stadium ‘schildklier onbalans’ kunnen detecteren. De programma’s van Hashmoto.Help stellen je in staat om vroeg aan de slag te gaan met schildklier onbalans en de achterliggende problematiek van auto-immuniteit.

Ben je hier in geïnteresseerd schrijf je in en luister naar de webinar van Dr Anna Huysse op dinsdag 25 september om 20 uur ( tot 21 uur)