Klantenservice

Mail ons als U hier geen antwoorden vindt

Openingstijden Service Desk:

Maandag t/m Vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur

Afhaallocatie voor testen en vingerprik-service (op afspraak):

Rotterdam: Nesserdijk 368-370 (tel:0850600578)

Uw gegevens
Voor optimale dienstverlening maakt CheckYourself gebruik van algemene persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht, adres en contactgegevens. CheckYourself bewaart en verwerkt de door u, geheel op vrijwillige basis, aangeleverde algemene persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door u aangeleverde gegevens kunnen op u betrekking hebben of op een derde. In beide gevallen worden de gegevens behandeld conform dit privacy statement.

Beveiliging en opslag van gegevens
Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database van CheckYourself. Uw gegevens worden met optimale zorg en respect voor de privacy eisen behandeld. CheckYourself neemt technische en organisatorische maatregelen om een hoog beveiligingsniveau te garanderen. Testuitslagen worden na een maand uit de klantomgeving op internet verwijderd. CheckYourself bewaart uw gegevens voor de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Daarna worden deze gegevens vernietigd. Uw gegevens worden niet langer bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik.

Gebruik van gegevens
CheckYourself gebruikt de algemene persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. mogelijk maken van de inlog procedure naar uw persoonlijke beveiligde klant omgeving
b. mogelijk maken van online betaling voor bestelde producten en diensten van CheckYourself;
c. versturen van een test-kit naar het door u opgegeven adres;
d. laten uitvoeren van onderzoek/analyse zoals door u is besteld in een door CheckYourself gecontracteerd extern Laboratorium;
e leveren van informatie aan medisch specialisten ten behoeve van de beantwoording van uw vragen;
f. doen van wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek op basis van anonieme gegevens;
g. verstrekking van gegevens aan derden als gevolg van wettelijke verplichtingen;
h. het doen van marketing campagnes ten behoeve van CheckYourself producten en diensten;
i. behandelen van geschillen;
j. geanonimiseerde testresultaten kunnen worden gebruikt in (statistische) overzichten en (wetenschappelijke) publicaties.

Resterend monstermateriaal wordt door het externe laboratorium bewaard voor maximaal 10 jaar.

Speciale privacy voor ‘anonieme producten’
Voor de producten en/of diensten met vermelding van anonimiteit neemt CheckYourself de volgende extra maatregelen:
a. Verzending van de test-kit geschiedt in een blanco enveloppe zonder vermelding van het type product;
b. Persoonsgegevens worden niet meegestuurd naar het Laboratorium. Ter verzekering van juiste authenticatie van het monster en waarborg van de kwaliteit worden wel geboortedatum, geslacht of postcode meegestuurd.

Uw rechten
Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden bovenmatig of niet ter zake dienend zijn, kunt u CheckYourself verzoeken uw gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.
Indien u bezwaar maakt tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketing van andere producten en diensten van CheckYourself, zal CheckYourself dit gebruik terstond staken.

Wijziging privacy statement
Dit privacy statement kan door CheckYourself worden gewijzigd. Op de website vna CheckYourself staat altijd de laatste versie van dit privacy statement.

Bent U niet tevreden over een product of dienst van CheckYourself of heeft U een vraag?
Laat het ons weten via een mail aan info@checkyourself.nl. Wij nemen elke melding serieus en zullen hierop reageren. CheckYourself streeft ernaar om een snelle oplossing te vinden voor Uw problemen of vragen ten aanzien van onze diensterverlening.

Test-kit retourneren binnen bedenktijd?
Volg de volgende stappen:

U verklaart dat de test-kit met alle geleverde toebehoren, in originele staat is in de origineel verzegelde verpakking en tijdens Uw bezit niet is blootgesteld geweest aan extreme omstandigheden zoals vocht, extreme hoge of lage temperaturen, waardoor de testmaterialen in kwaliteit achteruit kunnen zijn gegaan.
Checkyourself stuurt U onverwijld een ontvangstbevestiging van Uw wens om te retourneren en nadat de test-kit retour in goede staat is ontvangen.
CheckYourself vergoedt 50% van de betaling aan U binnen 14 dagen na retour ontvangst van de test-kit middels hetzelfde betaalmiddel dat U heeft gebruikt, tenzij U instemt met een andere methode. De terugbetaling is voor U kosteloos.
Indien U wenst te retourneren doordat U een beschadigd product van ons heeft ontvangen, ontvangen we graag van u foto’s hiervan (Wellicht dat het nodig om dit product retour te zenden of de distributeur hierop aan te spreken). U retourneert op dezelfde wijze als boven beschreven. In dit geval zal CheckYourself U kosteloos een nieuwe test-kit toezenden.

Ten aanzien van de overige onderdelen van het product heeft U afstand gedaan van Uw herroepingsrecht via elektronische instemming met onze algemene voorwaarden tijdens aankoop van het product. Voor meer informatie: zie onze algemene voorwaarden over herroeping van de overeenkomst.

Klachten:
Indien U een formele klacht wenst in te dienen bij CheckYourself, stuur dan een mail aan info@checkyourself.nl met vermelding van Uw naam, email en volledig correspondentie adres, een omschrijving van de klacht en indien mogelijk ordernummers en namen van de betrokken producten.

Checkyourself beschouwt als klacht: “Iedere schriftelijke (ook per email) melding van een klant, waaruit blijkt dat niet aan de door CheckYourself geschapen verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie.

Wij behandelen klachten als volgt:

De klacht wordt geregistreerd op datum van ontvangst.
U ontvangt van ons een bevestiging per mail dat Uw klacht in behandeling is genomen en wie de behandelaar binnen CheckYourself is gedurende de afhandeling van Uw klacht.
Mogelijk neemt de behandelaar nader contact met U op voor verduidelijking of extra informatie.
CheckYourself zal zo snel mogelijk (bij eenvoudige klachten) dan wel binnen een maand (bij complexe klachten) na indiening van de klacht een schriftelijke reactie sturen. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt U hierover tijdig per mail bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.
Na grondige bestudering van de klacht stuurt CheckYourself U per mail een voorstel voor het verhelpen van de klacht of informeert U over haar standpunt ten aanzien van de klacht.
CheckYourself hoopt hiermee de klacht naar tevredenheid dan wel tenminste op acceptabele wijze af te handelen.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.CheckYourself.nl, alle andere web pagina’s, facebook, linkedin en andere sociale media uitingen van checkYourself BV. Door deze internetsite en andere social media van checkYourself te bezoeken en/of de op of via de aldaar aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

CheckYourself heeft de gepresenteerde informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik, de juistheid, volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van de betreffende informatie. De informatie beschrijft alleen de feiten, trends en situaties. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie dient u altijd te overleggen met uw arts of andere professionele hulpverlener. Alle inhoudelijke informatie is gecontroleerd door onafhankelijke en deskundige referenten.

CheckYourself sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de websites en andere sociale media uitingen, en/of het gevolg zijn van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website en andere sociale media van CheckYourself.

De informatie op de websites en andere sociale media worden regelmatig aangevuld en/of aangepast. CheckYourself behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. CheckYourself is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van (medische) informatie op niet-CheckYourself internet pagina’s en/of sociale media, waarnaar of waardoor wordt doorverwezen of gelinkt.

Op alle tekst, beeldmateriaal, technische voorzieningen en overige informatie op de websites en sociale media van CheckYourself rust auteursrecht dat toebehoort aan CheckYourself. Niets hieruit mag worden gekopieerd, gereproduceerd en/of gedistribueerd zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van CheckYourself.

Benieuwd hoe een CheckYourself test werkt? Download het gratis rapport

In het rapport zie je hoe de uitslagen van CheckYourself worden voorzien van algemene toelichting, maar ook van een persoonlijk advies om je verder te helpen. Zo weet je gelijk waar je bij ons aan toe bent.

Waarom CheckYourself?

  • Wij ondersteunen je door het hele proces
  • Meer dan een standaard preventietest
  • Persoonlijk test advies op jouw vraag
  • Eenvoudige afname thuis
  • Begrijpelijke uitslagen en toelichting
  • We respecteren en garanderen jouw privacy
  • Gecertificeerde laboratoria

Veelgestelde vragen

Het stresshormoon cortisol is cruciaal voor je energie en gezondheid maar als het uit balans is, ben jij dat ook. Lees in dit artikel hoe jij kan herkennen of je Cortisol levels onder controle zijn.
Het is algemeen bekend dat overgewicht een risico is voor je gezondheid maar er zijn andere factoren die ook een verhoogd risico kunnen geven en gezamenlijk een groot risico vormen voor hart- en vaatziekten en diabetes. De volgende factoren spelen een belangrijke rol: schadelijk buikvet, te hoge bloeddruk, ongezond cholesterolgehalte door de verhouding van HDL en LDL lipoproteïnen, insulineresistentie (een hoog suikergehalte in het bloed) en een hoge concentratie vetten in het bloed (triglyceriden). Doe hier een korte gezondheidscheck om je risico's in kaart te brengen.
Er zijn andere schildkliertesten die je kunt doen, maar het is wel verstandig om eerst te checken of je klachten met je schildklier te maken hebben.
CheckYourself gelooft in de waarden van gerichte testen om meer informatie over je gezondheid in kaart te brengen. Het is een puzzel die we samen met jou in gaan oplossen. De combinatie van je aanleg (DNA testen) en gericht functionele testen kunnen je inzichten geven die je zelf kan toepassen in je leven. Het gaat dus niet over ziektebeelden waar je zelf niets aan kan doen.
De uitslagen van Check Yourself zijn voorzien van voeding en lifestyle adviezen op maat. In sommige gevallen maken we gebruik van andere biomarkers dan de huisarts. Daarnaast focussen we op preventie en gebruiken wij streefwaarden i.p.v. referentiewaarden. In dit blog lichten we alles hierover toe.
Ja, er zijn meerdere biomarkers die we een kaart kunnen brengen. In dit blog lichten we alles hierover toe.
Vragen? Bel: +31850600578