Informatie schildkliertesten

 

Een gezonde hormoonbalans is de basis voor je gezondheid!

 

Meld je gratis aan voor het informatieve Webinar door Dr. Anna Huysse (expert en ervaringsdeskundige op gebied van schildklierproblemen) 

Geen verzendkosten.

Do It Yourself vingerpriktest Geen prikkosten

Analyse in TOP-laboratorium
100% betrouwbaar

Optie: uitslag bespreken in e-Consult

Informatie over schildklier:

Welke test is wanneer geschikt?

Wanneer een schildkliertest doen? 

Doe een schildkliertest als je meerdere van de hieronder vermelde klachten hebt, bij een vermoeden voor schildklier problemen of als je de functie van je schildklier wil blijven monitoren na schildklierproblemen in het verleden.

Bij de arts wordt vaak alleen een TSH test gedaan

De TSH waarde alleen zegt lang niet alles. Het risico bestaat dat je een normale TSH waarde hebt terwijl je toch een schildklier afwijking hebt. Daarom heeft CheckYourself verschillende schildklier testen ontwikkeld (lees hieronder meer over de werking van de schildklier).

Welke test is geschikt voor jou? 

Het lichaam is een complex geheel waarbij hormonen, mineralen, enzymen en andere hulpstoffen samenwerken en elkaar beïnvloeden. Als de schildklier niet goed werkt hoeft de oorzaak dus niet perse bij de schildklier zelf te liggen. De oorzaak kan ook in je darmen liggen zoals bij de ziekte van Hashimoto of door vitaminen tekort (zoals vitamine B12 en D3) en onvoldoende mineralen zoals jodium, ijzer, selenium, magnesium of zink.

1. Schildklier basis:

Deze test signaleert afwijkingen in de  bloedwaarden voor de schildklier hormonen: TSH; TF4 en TT3. Deze test wordt aanbevolen aan degene die al een vermoeden heeft dat de schildklier niet goed werkt bijvoorbeeld bij meerdere duidelijke schildklier gerelateerde klachten.

Deze test is ook geschikt als je (in het verleden) schildklierproblemen had en daarom de schildklierfunctie periodiek wil blijven monitoren.

2. Schildklier brons:

Kies voor deze test bij een vermoeden van een auto-immuunreaktie zoals de ziekte van Graves of Hashimoto. De test meet de hoeveelheid schildklier gerelateerde antistoffen in het bloed via het eiwit anti-TPO.

3. Schildklier zilver:

Bij diverse en/of vage klachten raden we aan om één van de uitgebreidere testen te doen waarbij ook de vitaminen en mineralen die van belang zijn voor het goed functioneren van je schildklier gemeten worden. Dan worden ook indirecte factoren meegenomen om te zien of je een schildklier disbalans hebt, bijvoorbeeld door het ontbreken van de juiste bouwstoffen en enzymen.

4. Schildklier goud:

Indien je klachten vager en/of diverser zijn dan raden we aan om één van de uitgebreidere testen te doen waarbij ook de vitaminen en mineralen die van belang zijn voor het goed functioneren van de schildklier gemeten worden. Dan worden ook indirecte factoren meegenomen om te zien of je een schildklier disbalans hebt bijvoorbeeld door het ontbreken van de juiste bouwstoffen en enzymen.

Extra test mogelijkheden: Er zijn nog meer mineralen nodig voor een goede schildklierwerking zoals Selenium, Magnesium en Zink.  Bij onze mineralen testen kan je kijken of  je deze mineralen ook wil laten meten.

Klachten bij schildklierafwijkingen

Klachten bij een trage schildklier

Bij hypothyreoïdie werkt de schildklier te traag. Dit is dus het tegenovergestelde van hyperthyreoïdie. Deze aandoening, die het vaakst voorkomt bij vrouwen van middelbare leeftijd, vertraagt alle processen in het lichaam waardoor er minder calorieën nodig zijn om dat allemaal mogelijk te maken. Veel voorkomende symptomen van deze ziekte zijn:

 • Toename van gewicht (moeite om gewicht te verliezen)
 • Vermoeidheid, weinig energie
 • Depressie
 • Prikkelbaarheid
 • Intolerantie voor koud en warm
 • Verlaagde hartslag
 • Vreemde teint
 • Vergeetachtigheid
 • Onvruchtbaarheid
 • Impotentie, verlaagd libido
 • Ongezonde nagels en tanden
 • Droge huid
 • Infecties
 • Koude  gevoel in handen en voeten
 • Lage ochtend temperatuur (lager dan 36.6 graden Celsius)
 • Haaruitval of dunner wordend haar (ook wenkbrauw)
 • Geheugenverlies
 • Constipatie (obstipatie – moeizame stoelgang)
 • Vocht vasthouden
 • Trage reflexen
 • Vochtzakjes onder de ogen
 • Spataderen
 • Zware menstruatie

Klachten bij een overaktieve schildklier

Wanneer de schildklier een lange periode overactief is en meer hormonen afscheidt dan nodig is, ontstaat er een aandoening genaamd hyperthyreoïdie. Een overactieve schildklier gaat gepaard met een verhoogde stofwisseling, met als gevolg een verhoogde hartslag, nervositeit, gewichtsverlies, moeilijk slapen, trillende handen en kenmerkende uitpuilende ogen. Bij vrouwen kan het leiden tot een onregelmatige menstruele cyclus. Als de stofwisseling harder werkt dan nodig, versnelt alles in het lichaam en zijn er meer calorieën nodig om je lichaam niet uitgeput te laten raken. Wanneer er minder calorieën binnenkomen dan nodig om in dit proces te voldoen ontstaat er gewichtsverlies. Mensen die lijden aan hyperthyeoïdie ervaren bijwerkingen als:

 • Oververmoeidheid
 • Moeilijkheden met slapen
 • Verhoogde eetlust
 • Bevende handen
 • Een onregelmatige hartslag
 • Prikkelbaarheid
 • Verminderd libido

In ernstige gevallen kan zelfs spierverzwakking, kortademigheid en pijn in de borst optreden.

Oorzaken van schildklierafwijkingen

Oorzaken ernstig trage schildklier:

 • de ziekte van Hashimoto (auto-immuunziekte),
 • behandeling met radioactief jodium,
 • ontsteking van de schildklier (Thyroiditis) soms tijdelijk tijdens de zwangerschap,
 • verwijdering van de schildklier door operatie of door een aangeboren afwijking,
 • slecht voedingspatroon en/of levensstijl waardoor chronisch en structureel tekorten ontstaan aan benodigde (hulp)stoffen voor een gezonde en gebalanceerde werking van de schildklier.

Oorzaken van een trage schildklier

Ons hormonale stelsel en dus ook onze schildklier werking is zeer ‘gevoelig’ en beïnvloedbaar door slechte voeding, stress, ongezonde levensstijl, gebrek aan beweging, slecht slapen, tekorten aan voedingsstoffen, etc. Hieronder enkele van de oorzaken van een trage schildklier.

 • Gebrek aan jodium (jodium deficiëntie). Schildklierhormonen zijn opgebouwd uit jodium. Een gebrek aan jodium in onze voeding leidt op lange termijn tot een traag werkende schildklier. Jodium wordt toegevoegd aan ons brood en aan tafelzout. Dus let erop dat als je een dieet volgt met weinig of geen brood, dat je je jodium uit andere voedingsbronnen haalt, zoals zeegroenten (kelp noodles, irish moss, wakame, nori).
 • Een langzame accumulatie van zware metalen in je lichaam. Zware metalen krijg je bijvoorbeeld door je amalgaamvullingen (deze bestaan soms wel voor 50% uit kwik) en uit verpakkingen van voeding (blik) en uit standaard deodorant producten. Deze zijn dus allemaal toxisch voor ons lichaam.
 • Voor lange perioden uitsluiten van belangrijke voedingsgroepen, zoals eiwitten en koolhydraten, bijvoorbeeld bij en (te) streng dieet) kan dit leiden tot een trage schildklier. Ook vegetariërs en veganisten moeten bewust andere bronnen van eiwitten binnen krijgen.
 • Teveel stress. Bij een hoge productie van het stress hormoon cortisol vindt er een verminderde omzetting plaats van T4 naar actief T3.
 • Progesteron-daling. Bij een lage progesteron productie (bijvoorbeeld na de overgang) vindt er minder omzetting van T4 naar actief T3 plaats.
 • Tekort aan andere belangrijke mineralen en voedingsstoffen zoals selenium. Selenium is nodig voor de omzetting van T4 naar T3.
 • Verslechterde leverfunctie. Minimaal 20% van T4 wordt in de lever omgezet naar actief T3. Een verslechterde leverfunctie zoals door leververvetting, veel alcohol gebruik of chronisch gebrek aan vitamines en mineralen (die nodig zijn voor ontgifting) kan leiden tot minder omzetting van T4 naar T3.
Ziekte van Graves of Hashimoto

Ziekte van Graves

De ziekte van Graves is een auto-immuunziekte die zich tegen het schildklierweefsel richt. Deze ziekte ontstaat mestal pas na het 35ste levensjaar vooral bij vrouwen. Er worden antistofen aangemaakt (TSH-R-antistoffen) die de schildklier stimuleren. Het lichaam probeert de beschadiging van schildklierweefsel te compenseren door snel te werken. De aandoening kenmerkt zich door uitpuilende ogen, een vergrote schildklier (struma) en een versneld hartritme.

Hashimoto thyreoiditis

Deze vorm van schildklierontsteking is een auto-immuunziekte waarbij het schildklierweefsel door het eigen lichaam wordt  aangetast.  Er is dan sprake van een te traag werkende schildklier. De auto-immuunreaktie gaat gepaard met een hoge concentratie anti-stoffen in het bloed (anti-TPO).

Functie en werking van de schildklier

De schildklier is een klein en zeer belangrijk orgaan in de hals. Het produceert schildklierhormonen voor de regulering van onze stofwisseling en energieverbruik, onze doorbloeding, de warmte productie in ons lichaam en de ondersteuning bij de werking van onze gewrichten. De schildklier is de allesbepalende sleutel voor een optimaal gezond, slank en vitaal lichaam.

T4, T3  en TSH

Voor de productie van onze schildklierhormonen zoals thyroxine (T4) en tri-joodthyronine (T3) is jodium en het aminozuur tyrosine nodig. T4 is als zodanig niet actief in het lichaam en moet eerst worden omgezet in het actieve T3, voordat onze lichaamscellen het kunnen gebruiken. T4 en T3 worden door thyroid-stimulating-hormone (TSH), een hormoon dat geproduceerd wordt in de hypofyse, vrijgegeven in het bloed nadat de hypofyse gemeten heeft of dit nodig is voor de stofwisseling. Wanneer er weinig T3 en T4 aanwezig is wordt er dus meer TSH vrijgegeven en andersom. Zo houdt je lichaam de schildklierhormonenproductie in balans. Zowel een te snel werkende schildklier als een te traag werkende schildklier heeft gevolgen voor je gezondheid.

Schildklierafwijkingen

Een trage schildklier kan worden veroorzaakt door zowel een verminderde productie van schildklierhormonen in de schildklier zelf (te meten via de TSH waarde), als door een slechte omzetting van het langzame, niet-actieve T4 naar het actieve schildklierhormoon T3 (te meten via aktieve T3 waarde).

Feedback mechanisme

Indien er (te) weinig schildklierhormonen zijn in ons bloed dan wordt de schildklier via een verhoging van de TSH weer gestimuleerd om meer schildklier hormonen aan te maken. Dus een hoge productie van TSH geeft aan dat de schildklier meer dan normaal wordt gestimuleerd om schildklier hormonen aan te maken. Dit kan een aanwijzing zijn dat de schildklier niet in balans is. In veel gevallen is de TSH productie echter normaal, maar is de uiteindelijke hoeveelheid actieve T3 toch te laag door een slechte omzetting van T4 naar T3. Veel mensen lopen daardoor rond met de symptomen van een trage schildklier, terwijl de arts zegt dat er niets aan de hand is. Daarom is het belangrijk om ook andere thyroxine waarden te meten.

Omzetting T4 naar actief T3

Zowel de schildklier zelf als de lever en onze botten kunnen dit T4 omzetten naar T3, het actieve schildklier hormoon. Wanneer onze schildklier voldoende T4 produceert maar de omzetting naar T3 niet goed plaatsvindt, is er alsnog te weinig actief T3 schildklierhormoon in ons bloed en kunnen symptomen van een ‘trage schildklier’ ontstaan. Het is in dat geval echter niet de schildklier die het probleem is, maar de omzetting van T4 naar T3 en meestal heeft dit te maken met een verslechterde leverfunctie.

Meer stoffen die nodig zijn voor goede schildklier

Daarnaast zijn er een aantal andere stoffen nodige voor een gezonde shildklierwerking. We noemen de vitamines B12 en D3 en de mineralen die nodig zijn als hulpstoffen (enzymen of cofactoren) zoals Jodium, Ijzer, Selenium, Zink en Magnesium. Als deze stofen structureel onvoldoend aanwezig zijn kan de schildklier zijn functies niet goed uitvoeren, met dezelfde klachten tot gevolg.

Wat betekenen TSH, TT3 en FT4?

TSH

De schildklierfunctie wordt aangestuurd door TSH hormoon (schildklier stimulerend hormoon) dat wordt geproduceerd door de hypofyse. Als er te weinig schildklierhormoon (T4 en T3) in het lichaam is, maakt de hypofyse vervolgens veel TSH aan om nieuwe hormoon aanmaak te stimuleren en zodoende de balans weer terug te brengen. Bij teveel schildklierhormoon maakt de hypofyse juist minder TSH aan.  De TSH zorgt ervoor dat steeds de juiste hoeveelheid schildklierhormoon wordt aangemaakt. De TSH-waarde in het bloed is dus een indicatie voor het functioneren van de schildklier.

T4 en FT4

De schildklier produceert het ‘trage’ schildklier hormoon T4 (thyroxine). Het overgrote gedeelte van deze T4 circuleert lang in het bloed en is gebonden aan eiwitten en daardoor inactief. Pas als het T4 vrij voorkomt in het bloed (vrije T4, freeT4 of FT4) kan het in de weefsels worden omgezet naar de meer aktieve vorm: T3. In laboratorium testen wordt daarom vaak het FT4 bepaald. Een hoge vrije T4 uitslag past bij een overactieve schildklier (hyperthyreoïdie) terwijl een lage vrije T4 kan wijzen op een trage schildklier (hypothyreoïdie).

T3 en TT3

T3 (trijodothyronine) is de veel actievere vorm van het schildklierhormoon. In het bloed is het overgrote deel hiervan gebonden aan eiwitten en maar een heel klein percentage (circa 0,3%) aanwezig als vrij hormoon (Free T3; FT3). In laboratorium testen kan zowel vrij T3 als de totale hoeveelheid T3 (TT3) worden bepaald. Het meten van T3 naast FT4 (vrij T4) of totaal T4 kan extra informatie over het functioneren van de schildklier opleveren met name als de bloedwaarden van TSH en FT4 geen inzicht bieden. Een hoge vrije T4 en T3 (of totaal T4 en T3) uitslag past bij een overactieve schildklier (hyperthyreoïdie) terwijl een lage vrij T4 en T3 (of totaal T4 en T3) zou kunnen wijzen op een trage schildklier (hypothyreoïdie).

Informatie vingerprik, urine en speeksel testen:

Hoe werkt de 'Do-It-Yourself' monsterafname

1. Bestel testkit

Na je online bestelling vul je enkele aanvullende gegevens in op een digitaal intake-formulier. Dit is  voor onze therapeuten voor een goede interpretatie van je testresultaten.

2. Do-it-yourself

Je neemt zelf een vingerprik bloedmonster met onze duidelijke instructies. Klik:

Instructie monster afname.

Ziet je hier tegenop? Kies dan voor de Vingerprik Service van CheckYourself (zie hiernaast). Daarnaast zijn er ook testen op speeksel en urine monsters of een combinatie hiervan.

3. Verstuur monster

Het bloedmonster wordt in een meegeleverde medische retour enveloppe direct naar het laboratorium gestuurd. Geen extra portokosten nodig.

4. Laboratorium analyse

De analyse vindt plaats in een Nederlands laboratorium dat voldoet aan hoge kwaliteitsnormen.

5. Online uitslag per mail

Je kunt de digitale uitslag (pdf) raadplegen en downloaden. Je kunt ook opgeven dat je de uitslag liever online bekijkt via een toegestuurd wachtwoord.

Test proces met zelf monster afname en lab analyse
(Nuchter) naar de prikpost niet nodig!

Met de do-it-yourself vingerprik  hoeft je niet naar een prikpost voor bloed afname. Je kunt nu in alle rust thuis pijnloos een monster afnemen.

Gemakkelijk thuis vóór het ontbijt als je nuchter moet zijn voor de afname van bloed.

Voorbeeld uitslag

De uitslag geeft de waarden per biomarker, de grenswaarden en ook een kleuren indicatie (groen – oranje – geel). Bij de uitslag sturen we ook een online toelichting mee en als het nuttig is ook nog een persoonlijke toelichting van onze orthomoleculaire voedingsthearpeute.

Voorbeeld Uitslag vingerprik gezondheidstesten

Bij sterk afwijkende testuitslag, helpen onze therapeuten u verder

Testuitslagen worden door onze orthomoleculaire therapeuten professioneel beoordeeld.

Indien de testuitslag grote afwijkingen vertoont ten opzichte van de gezonde norm, dan krijgt u van ons persoonlijk bericht en advies om contact op te nemen met een arts of therapeut. Je kunt dan ook vragen stellen aan onze therapeut. Dit is een unieke en geheel vrijblijvende service van CheckYourself om de beste kwaliteit te leveren aan onze klanten. Heb je meer vragen? overweeg dan een telefonisch of skype e-consult (zie hieronder)

Optie: Vingerprik service door CheckYourself
Wij helpen je als je zelf liever geen vingerprik doet. Geef bij bestelling je voorkeur voor een lokatie (Amsterdam, Rotterdam, ‘t Gooi) en datum op voor een prikafspraak. Wij proberen hierin flexibel te zijn. Wij vragen wel een vergoeding voor deze service.
Optie: ook testen via je behandelaar mogelijk
Bij de bestelling kunt je opgeven of de uitslag direct naar je behandelaar gestuurd moet worden. Deze optie is gratis.
Optie: vraag over je uitslag? Doe je e-Consult

Klik hier voor een e-consult.

Maak kennis met onze 2 orthomoluculiere therapeuten die je vragen over je uitslag telfonisch kunnen beantwoorden en je advies geven  (voeding, leefstijl, suppolementen) over hoe nu verder. Zij kunnen ook goed inschatten als je beter naar de arts kunt gaan met je klachten.

Jacqueline ter Hofstede 

Orthomoleculair Therapeut regio Amsterdam

Ischa Gijzel

Orthomoleculair Therapeut regio Rotterdam

Werk aan je schildklier met de programma’s van Hashimoto.Help

Sacred time program

Are you ready to step on the Hashimoto’s healing path but struggling hard to find reliable sources in the pile of all the information about Hashimoto’s?

Not anymore, ‘Sacred time’ program is here. After fifteen years of working successfully with many Hashimoto thyroiditis patients and scientific investigation, Dr. Anna Huysse decided to combine all the expertise she gained to help as many people as possible. ‘Sacred time’ program represents all the steps that would have been taken when working in a one on one consultation with Dt. Anna Huysse in her practice.

The focus of the ‘Sacred time’ program is on both environmental and distress factors while working holistically on body, mind and spiritual level. The 12 weeks protocol is presented. How to use the short version of 3 weeks is also elaborated in the program.

Following this program will:

decrease inflammation and toxicity in mind and body
get rid of excessive body fluid and fat
get rid of the brain fog
figure out your body unique sensitivities

Many bonuses and pleasant surprises are awaiting you inside the program.

Hashimoto’s heart program

Zie een animatie over de programma: https://www.youtube.com/watch?v=yH2OFYYcaBU&t=119s

 For long, mind and body, individual and environment, have been seen as separated. This training takes the psychoneuroimmunology perspective. This perspective is based on the fundamental unity of the bodily systems. And these systems function to help you stay healthy. The immune system is a part of that.

Patients with autoimmune disease has a different respond to stress. They register much more stress. Stress is not just coming from outside – outside of the self, but also that emerge as a result of our internal experience, which influences our self-­evaluations, self-­identity, self­-presentations and self­-control. The internal and external stressors are administered in the same way from our body. With a difference that the internal stressors are present 24 hours per day. The point is that those internal stressors have often developed to protect us, to make sure we survive. Though, in a long run they can make us sick.

By reprogramming the neurobiology, psychological and physiological changes will take place, you will be able to differentiate between threat from non-threat, and consequently the immune system will balance. You will get yourself back, feeling energetic and vital.

Previous participants reported:
o   Goodbye to depression and brain fog and an enhanced mood
o   more energy
o   better relationships
o   getting themselves back

This training provides:

understanding of the role of emotions as part of the immune system
inner resources development
experiential exercises and self-discovery
development of life knowledge and skills

Bespreek je uitslag en stel je vragen aan

schildklier specialist Dr. Anna Huysse.

Nieuws

(scroll naar boven voor onze testen)
Nieuw: persoonlijke vetzuren analyse!

Nieuw: persoonlijke vetzuren analyse!

Verminder je risico op hart- en vaat ziekte met de vetzuren analyse. Krijg inzicht in jouw bloedwaarden voor de verschillende vetzuren en ontvang advies over de juiste voeding & supplementen om terug in balans te komen. Ik leg je uit waarom het nuttig is om je eigen vetzurenbalans te laten meten.

Lees meer
Hoe overleef ik mijn DNA-profiel!

Hoe overleef ik mijn DNA-profiel!

Een paar weken geleden heb ik de DNA voeding speekseltest gedaan via CheckYourself en nu heb ik dan mijn DNA-profiel ontvangen, een rapport dat focust op het verband tussen DNA en mijn voeding. Ik ben heel benieuwd! Degenen die me kennen weten dat ik als moleculair...

Lees meer